PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vznik, výskyt a struktura minerálů - MG431P48
Anglický název: Minerals: Their origin, occurrence and structure
Český název: Vznik, výskyt a struktura minerálů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Mgr. Jakub Plášil, Ph.D.
RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)
Cílem kurzu je prohloubení znalostí o vztazích mezi chemickými a strukturními vlastnostmi minerálů. Dále kurz probere důležité minerály jednotlivých skupin nerostného systému. Rovněž bude věnována odpovídající pozornost genetickým otázkám výskytu určitých minerálů.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Bernard J.H., Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů.

Academia. Praha.

Chvátal M. (2004): Úvod do systematické mineralogie. Učební texty.

Klein C. and Dutrow B. (2008) Manual of Mineral Sciences, 23rd Edition.

John Wiley and Sons.

Putnis A. (1992) Introduction to mineral sciences. Cambridge University Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Zápočet:

Aktivní účast na cvičeních, poznávání minerálů a základní informace o nich.

Zkouška:

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury. Zkouška probíhá písemnou formou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Historický vývoj systematického třídění minerálů. Danovo a Strunzovo schéma. Chemické složení a strukturní variabilita minerálů na pozadí mineralogického systému. Popis základních fyzikálních a chemických vlastností vybraných minerálů. Geneze minerálů magmatogenními procesy. Diferenciace magmatu. Likvace, segregace a krystalizace akcesorických minerálů. Bowenovo schéma. Pegmatitová fáze. Greisenizace žul. Vznik minerálů ze superkritických fluid. Geneze minerálů při metamorfních procesech. Minerály vzniklé při metasomatických procesech. Minerály alpské nerostné parageneze. Zvětrávání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK