Základy ekonomie - MG431P45
Anglický název: Principles of economy
Český název: Základy ekonomie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Matějka
Vyučující: Ing. Petr Matějka
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (13.04.2006)
Přednáška ze základů ekonomie je zaměřena na aktuální podmínky v České republice. Studentům má umožnit pochopení finanční politiky státu i běžných ekonomických mechanismů a také vyhodnocení relevantních ekonomických dat. Je povinná pro posluchače 2. ročníku BSP Hospodaření s přírodními zdroji.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.10.2019)

Holman, R. (2008). Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ, 2. vydání. Nakladatelství CH Beck.

Fuchs, K., & Tuleja, P. (2003). Základy ekonomie. Ekopress.

 

Doporučená:

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2013): Ekonomie, 19. vydání. NS Svoboda

Požadavky ke zkoušce - český znakový jazyk
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (29.10.2019)
věrečný písemný test
Sylabus
Poslední úprava: ZACHAR (13.04.2006)

Přednáška ze základů ekonomie je zaměřena na aktuální podmínky v České republice. Studentům má umožnit pochopení finanční politiky státu i běžných ekonomických mechanismů a také vyhodnocení relevantních ekonomických dat. Je povinná pro posluchače 2. ročníku BSP Hospodaření s přírodními zdroji.