PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Legislativa a státní správa - MG431P43
Anglický název: Legislative and Civil Service
Český název: Legislativa a státní správa
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Hana Staňková
Vyučující: Mgr. Hana Staňková
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)
Přednáška seznamuje s organizací státní správy a její působností v oblasti geologických aktivit. Pozornost je věnována zejména vztahům mezi státní správou, občany a institucemi, administrativě správního řízení, právním úpravám státem řízených aktivit a institucionálnímu a právnímu zajištění ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí přednášky jsou informace o relevantních právních normách. Kurs je povinný pro posluchače 3. ročníku bakalářského studia Hospodaření s přírodními zdroji.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Ústava České republiky 1/1993 Sb.

Zákon č. 62/1988 Sb. Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)

Přednáška seznamuje s organizací státní správy a její působností v oblasti geologických aktivit. Pozornost je věnována zejména vztahům mezi státní správou, občany a institucemi, administrativě správního řízení, právním úpravám státem řízených aktivit a institucionálnímu a právnímu zajištění ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí přednášky jsou informace o relevantních právních normách. Kurs je povinný pro posluchače 3. ročníku bakalářského studia Hospodaření s přírodními zdroji.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK