PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Impaktové kráterování a šoková metamorfóza - MG431P39
Anglický název: Impact cratering and shock metamorphism
Český název: Impaktové kráterování a šoková metamorfóza
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)
Přednáška seznamuje posluchače s problematikou hypervelocitních dopadů extraterestrických těles na povrch Země.
Podává popis typů kráterů a jejich stavby. Vysvětluje jejich vznik a interakci horninového prostředí s šokovou vlnou
vytvářející kráter. Poukazuje na důsledky dopadů extraterestrických těles na živé systémy jak v geologické minulosti tak v
současnosti či budoucnosti.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (05.09.2019)

French, B. (1998) Traces of Catastrophe A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terrestrial Meteorite Impact Structures. Lunar and Planetary Institute Contribution No. 954, https://www.lpi.usra.edu/publications/books/CB-954/CB-954.intro.html
Kring, D.A. (2017) Guidebook to the Geology of Barringer Meteorite Crater, Arizona (a.k.a. Meteor Crater). 2nd edition, Lunar and Planetary Institute Contribution No. 2040, https://www.lpi.usra.edu/publications/books/barringer_crater_guidebook/
Melosh, H.J. (1996) Impact Cratering: A Geologic Process. (Oxford Monographs on Geology and Geophysics). Oxford University Press.
Zel'dovich, Ya. B. and Raizer, Yu. P. (2002) Physics of Shock Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena. Dover Publications.
Studentům budou dány k dispozici texty přednášek formou PDF souborů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (05.09.2019)

Vypracování eseje na zadané téma reflektující aspekty probírané v průběhu kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (05.09.2019)

I. Typy kráterů a jejich stavba
Impaktová hypotéza, její původ a vývoj. Typy impaktových kráterů a základní terminologie. Modelování vzniku kráterů. Asteroidy a komety jako kráterotvorná tělesa, jejich složení, rychlosti a trajektorie. Terestrické impaktové krátery a jejich srovnání s jinými extraterestrickými tělesy.

II. Specifika šokové metamorfózy:
Energie impaktů, šokové vlny, Rankine-Hugoniotova rovnice, tlaky a teploty dosahované během šokové metamorfózy, rozdíly vzhledem k ostatním geologickým procesům.

III. Projevy impaktového kráterování v horninovém prostředí:
Šokové projevy v minerálech, geo-barometry a termometry pro šokovou metamorfózu. Projevy šokové metamorfózy v horninách, impaktity a jejich klasifikace, charakteristika a distribuce v rámci impaktových kráterů. Ekonomický potenciál impaktových struktur.

IV. Impaktové kráterování jako geologické riziko:
Frekvence impaktů. Vznik Měsíce a etapa Raného bombardování Země. Event křída/paleogén (K/Pg), anomálie v geologickém záznamu na hranici K/Pg, distribuce K/Pg distálních ejekt, indikátory šokové metamorfózy v nich, zdrojový kráter a možné příčiny vyhynutí K/Pg bioty. Další rozhraní, na nichž pozorujeme vymírání, jejich možné vysvětlení impakty a rozpory těchto hypotéz. Nebezpečí impaktu v dnešní době, event Tunguska, torínská stupnice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK