PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Izotopy v životním prostředí - MG431P37
Anglický název: Isotopes in environment
Český název: Izotopy v životním prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Martin Novák, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: MATEJKA (10.02.2003)
Přehled užití environmentálních izotopů s důrazem na biogeochemii stabilních izotopů síry, dusíku, uhlíku a kyslíku. Přednáška bude zahrnovat tři základní oblasti výzkumu: izotopy jako přirozené značkovače při studiu znečištění, izotopové hmotové bilance při studiu globálních změn klimatu a role izotopů v ekosystémech půd, rašelinišť a lesních porostů. Ekologie izotopů olova bude hlavním námětem přednášek věnovaných radiogenním izotopům těžkých prvků.
Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (13.04.2006)

Přehled užití environmentálních izotopů s důrazem na biogeochemii stabilních izotopů síry, dusíku, uhlíku a kyslíku. Přednáška bude zahrnovat tři základní oblasti výzkumu: izotopy jako přirozené značkovače při studiu znečištění, izotopové hmotové bilance při studiu globálních změn klimatu a role izotopů v ekosystémech půd, rašelinišť a lesních porostů. Ekologie izotopů olova bude hlavním námětem přednášek věnovaných radiogenním izotopům těžkých prvků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK