PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Technická mineralogie - MG431P26
Anglický název: Technical mineralogy
Český název: Technická mineralogie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)
V tomto přehledovém kurzu se seznámíte se základními údaji o mineralogii a mineralogicko-fázových poměrech v
nejdůležitějších průmyslových procesech realizovaných v technickém měřítku i nových materiálech zaváděných
aktuálně do praxe v rámci pokročilých výrobních technologií.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

Beránek et al. (1984): Technologie kovových materiálů, VŠCHT-SNTL, 330 str.

Piatak et al. (2015): Characteristics and environmental aspects of slag: A review, Applied Geochemistry 57, 236.

Heimann R.B. (2010): Clasics and advanced ceramics: From fundamentals to Applications. WILLEY-VCH Verlag, Weinheim. ISBN: 978-3-527-32517-7

Hanykýř V., Kutzendorfer J. (2008): Technologie keramiky. 387s. Silikátový svaz. ISBN: 978-80-86821-48-1

Valenta L. (2007): Keramická příručka. 417s. Silikátový svaz. ISBN: 978-80-86821-46-7

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

V kurzu budou probrány následující tématické celky:

1. Keramické materiály

2. Sklářství

3. Termoelektrické materiály, perovskity

4. Metalurgie výrovy železa

5. Metalurgie barevných kovů

6. Vedlejší energetické produkty a jejich použití

7. Krystalické fáze ve sklech

8. Jaderné palivo a ukládání radioaktivních odpadů

9. Minerální hnojiva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK