PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Radioanalytické metody - MG431P18
Anglický název: Radioanalytical methods
Český název: Radioanalytické metody
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (03.10.2003)
Stanovení přírodních radionuklidů a zájmových prvků v horninách terénními a laboratorními metodami jaderné geofyziky, neutronovou aktivační analýzou a dalšími jaderně analytickými metodami.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (26.10.2011)

Vladimír Majer a kol.: Základy jaderné chemie. SNTL Praha 1961 (1.

vydání), SNTL/ALFA Praha 1981 (2. vydání).

A. O. Brunfelt, E. Steinnes: Activation analysis in geochemistry and cosmochemistry. Universitetsforlaget Oslo 1971.

Zdeněk Řanda: Neutronová a gama aktivační analýza v geochemii a kosmochemii. Doktorská disertační práce. Kutná Hora/PřF UK Praha 1989.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK