PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geochemie odpadů - MG431P17E
Anglický název: Waste geochemistry
Český název: Geochemie odpadů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.11.2006)
Kurz nabízí přehled o složení a reaktivitě metalurgických odpadů (strusky a kamínky), důlních odpadů, radioaktivních odpadů a odpadů z dalších průmyslových aktivit (popílky, škváry). Část kurzu je věnována skládkování komunálních odpadů, konstrukcím skládek a procesům probíhajícím na kontaktu inženýrských bariér a odpadu. Budou zmíněny aktuální technologie solidifikace/stabilizace minerálních odpadů.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (14.05.2010)

Časopisy Waste Management, Journal of Hazardous Materials, Applied Geochemistry (Elsevier), Waste Management and Research (Sage Publishing)

Studijní literatura a prezentace v podobě PDF jsou předány studentům v průběhu semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (30.05.2019)

Požadavky: písemný zkušební test na závěr kurzu

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.11.2006)

Odpadová legislativa ČR, normalizované testy pro sledování nebezpečnosti odpadů. Metalurgické odpady (strusky, kamínky), technologie výroby, mineralogie a krystalochemie, přírodní zvětrávací procesy, uvolňování kovů a jejich mobilita. Škváry ze spalování komunálního odpadu a popílky z čištění spalin, stabilita hlavních fází a uvolňování kontaminantů, technologické procesy inertizace. Důlní odpady, chemismus kyselých důlních vod, mobilita kovů. Komunální odpady, sběr, třídění a valorizace, konstrukce skládek, interakce mezi technologickými barierami a výluhy. Jaderné odpady, stabilita analogů sklovitých nosičů, přírodní analogy, koncepce úložiště jaderného odpadu.

Rozsah: celkem 13 dvouhodinových přednášek

Požadavky: písemný zkušební test na závěr kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK