PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody transmisní elektronové mikroskopie - MG431P15
Anglický název: Methods of transmission electron microscopy
Český název: Metody transmisní elektronové mikroskopie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Mariana Klementová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mariana Klementová, Ph.D.
Dr. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. (03.10.2016)
Kurz poskytne teoretické základy moderních metod transmisní elektronové mikroskopie, které zahrnují kromě zobrazovacích metod také elektronovou difrakci a spektroskopické metody, a seznámí s možnostmi praktických aplikací v oborech materiálových věd a geověd. Součástí kurzu jsou ukázky měření na moderních mikroskopech a praktická cvičení zpracování dat.
Kurz je určen studentům magisterského a doktorského studia geologických, chemických a fyzikálních oborů.

Výuka bude probíhat blokově dle vzájemné domluvy (3-4x za semestr + ukázky měření na mikroskopech).
V případě zájmu, dejte vědet emailem na klemari@fzu.cz (Dr. Klementová) do 10.10.2016.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (24.04.2012)

Karlík, M. (2011): Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. ČVUT, Praha.

Williams, D.B., Carter, C.B. (1996): Transmission electron microscopy. Plenum Press, New York.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (24.04.2012)

SYLABUS

1) Popis součástí a funkce transmisního elektronového mikroskopu (M. Klementová)

 • analogie a rozdíly mezi optickým a elektronovým mikroskopem
 • elektronové dělo
 • elektromagnetické čočky a jejich aberace
 • clony
 • hloubka ostrosti
 • detekce elektronů

2) Interakce elektronu se vzorkem (L. Palatinus)

 • vlnově částicový dualismus
 • elastický/neelastický elektronový rozptyl
 • koherentní/nekoheretní elektronový rozptyl
 • atomový rozptylový faktor
 • účinný průřez
 • charakteristické rtg záření

3) Úvod do difrakce (L. Palatinus)

 • difrakce jako rozptyl a interference záření
 • Evaldova konstrukce pro vysokoenergetické elektrony
 • srovnání elektronové a rtg difrakce
 • elektronová difrakce se selekční clonou (SAED)
 • základní aplikace elektronové difrakce ve fázové analýze

4) Vznik kontrastu (M. Klementová)

 • absorpční contrast
 • difrakční kontrast
 • zobrazení v světlém a tmavém poli (BF, DF)
 • tloušťkové proužky
 • ohybové kontury
 • fázový kontrast
 • zobrazení s vysokým rozlišením (HRTEM)
 • Moiré proužky

5) Příprava vzorku (M. Klementová)

 • práškové vzorky
 • bulkové vzorky - mechanické a iontové ztenčování
 • elektrolytické leštění
 • otiskové metody (repliky)
 • fokusovaný iontový svazek
 • ultramikrotom

6) Spektroskopické metody (M. Klementová)

 • energiově disperzní spektroskopie rtg záření (EDS)
 • spektroskpie ztrát energie elektronů (EELS)
 • energiově filtrovaná transmisní elektronová mikroskopie (EFTEM)
 • datová kostka

7) Kvantitativní transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením (M. Klementová)

 • fázový kontrast - zobrazení s vysokým rozlišením (HRTEM)
 • přenosová funkce kontrastu
 • interpretace HRTEM snímků s využitím Fourierovy transformace
 • simulace HRTEM snímků - metoda multivrstev, Blochovy vlny
 • mikroskopie s korekcí vad elektronových čoček

8) Pokročilé difrakční metody (L. Palatinus)

 • precesní elektronová difrakce (PED)
 • elektronová difrakce s konvergentním svazkem (CBED)
 • automatická difrakční tomografie (ADT)
 • řešení krystalových struktur pomocí elektronové difrakce

9) Skenovací transmisní elektronová mikroskopie (L. Palatinus)

 • základní principy
 • detekované signály v STEM
 • Z-kontrast a HAADF
 • STEM s atomárním rozlišením

10) Příklady aplikací v materiálových vědách a geovědách (M. Klementová)

11) Praktická demonstrace BF, DF, EDS, HRTEM

 • práce s mikroskopem optimalizovaným pro vysoké rozlišení

12) Praktická demonstrace SAED, PED, CBED, ADT

 • práce s mikroskopem optimalizovaným pro elektronovou difrakci

12) Praktická demonstrace STEM, HAADF, EELS, EFTEM

 • práce s analytickým transmisním elektronovým mikroskopem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK