PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Principles of exobiology - MG431P14E
Anglický název: Principles of exobiology
Český název: Principy exobiologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Vyučující: Mgr. Adam Culka, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (11.05.2017)
Basic lecture on exobiology. The course is designated for students in geosciences.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (11.05.2017)

G. Horneck, C. Baumstark-Khan (Eds.): Astrobiology - The Quest for Conditions of Life, Springer. Berlin-Heidelberg, 2002.

G. Horneck, P. Rettberg (eds.) Complete Course in Astrobiology. Wiley. Weinheim, 2007.

L. Rotschild, A. Lister (eds) Evolution on Planet Earth. Academic Press, 2003

I. Gilmour, M. Sephton An Introduction to Astrobiology. Cambridge University Press 2004.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (27.10.2019)

Knowledge from the textbooks, written exam at the end of the semester

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (11.05.2017)

Exobiology as Natural Science for 21st century. Observations of surfaces of planets and moons. Geological and geomorphological aspects. Role of water in exobiology. Basic prerequisites for life. Organic geochemistry and biomarkers. Investigations of planets and moons of the Solar system. Exobiology of the Solar system. Mars and its geological history. Titan. Europa. Meteorites and comets. Origin of life on Earth. Global biogeochemical cycle of carbon. Extremophiles and environments of their evolution. Analytical chemistry for exobiology. Raman spectrometry in planetary research. Exobiological missions and possibilities of participation in research projects. Mission Phoenix (NASA). Mission ExoMars (ESA/NASA). Icy worlds, the best habitats for extremophilic life? Space exploration missions to outer planets and beyond. Search for life in the Universe, from to Fermi paradox. Exotic models for life, beyond the organic carbon paradigm.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK