PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Principy exobiologie - MG431P14
Anglický název: Principles of exobiology
Český název: Principy exobiologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Vyučující: Mgr. Adam Culka, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)
Přednáška přináší základní přehled oblastí nově se rozvíjejícího oboru exobiologie. Přednáška je určena zejména pro studenty geologických, chemických a biologických oborů.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

G. Horneck, C. Baumstark-Khan (Eds.): Astrobiology - The Quest for Conditions of Life, Springer. Berlin-Heidelberg, 2002.

G. Horneck, P. Rettberg (eds.) Complete Course in Astrobiology. Wiley. Weinheim, 2007.

I. Gilmour, M.A. Sephton An Introduction to Astrobiology. The Open University, Cambridge University Press. 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Exobiologie přírodověda 21. století. Pozorování povrchů planet a měsíců. Geologické a geomorfologické aspekty. Význam vody v geochemii a astrobiologii. Základní předpoklady pro životní procesy. Organická geochemie a biomarkery. Výzkum planet a měsíců sluneční soustavy. Astrobiologie sluneční soustavy. Mars a jeho geologická historie. Titan. Europa. Meteority a komety. Vznik života na Zemi. Globální biogeochemický cyklus uhlíku. Extremofilní organizmy a jejich životní podmínky. Analytická chemie pro exobiologii. Ramanova spektrometrie ve službách planetárního výzkumu. Exobiologické expedice a možnost účasti v nich. Mise Phoenix. Mise ExoMars.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Přednáška je určena pro studenty magisterského studia kteří již absolvovali buď Geochemii (MG431P01), nebo Geochemii životního prostředi (MG431P07).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK