PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Znečištění prostředí organickými látkami - MG431P12
Anglický název: Contamination of the environment by organic substances
Český název: Znečištění prostředí organickými látkami
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (27.10.2019)
Přehled nejběžnějších organických kontaminantů a způsobů jejich likvidace. Uvádí charakteristiky polutantů, principy jejich vstupu do prostředí, šíření v horninovém, půdním a aqvatickém prostředí. Uvádí do problematiky sanačních technologií a oborů souvisejících.

E.M. Thurman 2013 Organic geochemistry of natural waters. Springer.
M. Davis, D. Cornwell 2012 Introduction to Environmental Engineering (The Mcgraw-hill Series in Civil and Environmental Engineering, McGraw Hill
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (24.10.2019)

 

Knowledge of the information given in the main parts during the semester. Corresponds to annotation and sylabus.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (31.05.2012)

Informuje o nebezpečných organických sloučeninách zaváděných do prostředí činností člověka, o jejich chování v prostředí, o metodách stanovení a o metodách sanací.

navazuje na Organickou chemii a Organickou geochemii I.

Chemická charakterizace hlavních skupin polutantů - PAU, ChU, BTX, Bi, Phe

Metody stanovení uvedených látek

Geochemie hlavních skupin polutantů - PAU, ChU, BTX, Bi, Phe

Výskyt těchto látek v přírodě a jejich zavádění do prostředí člověkem

Základní postupy eliminace organických polutantů z prostředí

Postupy při snižování znečištění na kontaminovaných lokalitách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK