PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do environmentálního inženýrství - MG431P101
Anglický název: Bases of Environmental Engineering
Český název: Úvod do environmentálního inženýrství
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (18.05.2005)
Projektová příprava, geologické aspekty sanací chronických stavů, chemické aspekty sanací chronických stavů, základy envitonmentální technologie sanací, havárie, technologie zpracování pevného odpadu, recyklyce
Sylabus
Poslední úprava: ZACHAR (18.05.2005)

Projektová příprava, geologické aspekty sanací chronických stavů, chemické aspekty sanací chronických stavů, základy envitonmentální technologie sanací, havárie, technologie zpracování pevného odpadu, recyklyce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK