PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biogeochemie lesních a vodních ekosystémů - MG431P100
Anglický název: Biogeochemistry of terrestrial and aquatic ecosystems
Český název: Biogeochemie lesních a vodních ekosystémů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (16.05.2005)
Přednáška bude věnována biogeochemickým cyklům prvků klíčových pro suchozemské i vodní ekosystémy, které jsou ovlivňovány činností člověka (S, N, P, C, Ca, Mg, K, Al, H, Cl, stopové prvky a těžké kovy). Hlavní pozornost bude věnována acidifikaci, eutrofizaci, a dále nedostatku a nadbytku různých prvků. Budou probrány zdroje těchto prvků, jejich transformace v půdách a povrchových i podzemních vodách, včetně fyziologického významu pro organismy. Bude probrán historický vývoj emisí, imisí, současný stav a výhledy do budoucnosti, dále metody zkoumání cyklů, standardní a progresivní analytické metody a použití a kalibrace biogeochemických modelů (MAGIC, SAFE). Bude probrán vliv globálních změn na látkové toky v ekosystémech.
Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (16.05.2005)

Přednáška bude věnována biogeochemickým cyklům prvků klíčových pro suchozemské i vodní ekosystémy, které jsou ovlivňovány činností člověka (S, N, P, C, Ca, Mg, K, Al, H, Cl, stopové prvky a těžké kovy). Hlavní pozornost bude věnována acidifikaci, eutrofizaci, a dále nedostatku a nadbytku různých prvků. Budou probrány zdroje těchto prvků, jejich transformace v půdách a povrchových i podzemních vodách, včetně fyziologického významu pro organismy. Bude probrán historický vývoj emisí, imisí, současný stav a výhledy do budoucnosti, dále metody zkoumání cyklů, standardní a progresivní analytické metody a použití a kalibrace biogeochemických modelů (MAGIC, SAFE). Bude probrán vliv globálních změn na látkové toky v ekosystémech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK