PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Migrace látek v životním prostředí - MG431P06
Anglický název: Migration of Substances in the Environment
Český název: Migrace látek v životním prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jiří Bendl, CSc.
Vyučující: RNDr. Jiří Bendl, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (03.10.2003)
Výskyt stopových látek v přírodním prostředí, jejich mobilizace, imobilizace. Potravní řetězec, škodliviny, živiny, přírodní vody, půdy, sedimenty. Metody studia.
Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (13.04.2006)

Výskyt stopových látek v přírodním prostředí, jejich mobilizace, imobilizace. Potravní řetězec, škodliviny, živiny, přírodní vody, půdy, sedimenty. Metody studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK