PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Organická geochemie II - MG431P05B
Anglický název: Organic geochemistry II
Český název: Organická geochemie II
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Vyučující: RNDr. Martina Havelcová
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)
Cílem přednášky je získat ucelenou představu o procesech přeměny organické hmoty v globálním geochemickém cyklu, o biogeochemickém cyklu uhlíku, o přeměně organické hmoty a uhlíkatých sloučenin v geologických procesech, o vztazích mezi organickou hmotou a dalšími součástmi sedimentárních a metamorfních systémů. Získat přehled o vlastnostech, použití a technologiích získávání uhlíkových materiálů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (14.05.2012)

Cílem přednášky je získat základní představu o procesech přeměny organické hmoty v globálním geochemickém cyklu, o biogeochemickém cyklu uhlíku, o přeměně uhlíkatých sloučenin v geologických procesech, o vztazích mezi organickou hmotou a dalšími součástmi sedimentárních a metamorfních systémů. Získat přehled o vlastnostech, použití a technologiích získávání uhlíkových

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Van Krevelen (1990): Coal. Elsevier. 450 pp.
Tissot B., Welte D.(1984): Petroleum formation and occurence, Springer. 680 pp.
Pierson H.O.(1993): Handbook of carbon, graphite, diamond and fullerenes, Noyes Publ. , 400 pp.
Dresselhaus et al., (1996): Science of fullerenes and carbon nanotubes, Academic Press. 960 pp.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Organické sloučeniny sedimentárních hornin a jejich přeměna v průběhu vývoje
Kerogen. CPI.
Metody izolace a charakterizace přírodních organických sloučenin hornin.
Práce s chemickou analýzou organických sloučenin, Van Krevelenův diagram.
Uhlí a ropa - složení a struktura, vznik, geologické podmínky.
Vznik a vývoj ložisek uhlovodíků a uhlí.
Teplotní a tlakové podmínky sedimentárních pánví a rekonstrukce jejich vývoje.
Přeměna uhlíkatých sloučenin v průběhu metamorfních procesů. Rekonstrukce teplotních a tlakových podmínek metamorfózy studiem uhlíkatých fází. Fullereny v přírodním prostředí
Úloha organických sloučenin v metalogenetických procesech.
Materiály pro přijatelné životní prostředí, aktivní uhlí a levné sorbenty - složení, struktura. Karbonizace a grafitizace.
Výroba, vlastnosti a využití aktivního uhlí.
Uhlíkové materiály výjimečných vlastností. Vlastnosti, výroba, a využití grafitu, uhlíkových vláken, skelného uhlíku, kompozitních materiálů a fullerenů. Souvislosti mezi přírodními a technologickými procesy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK