PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geochemie - MG431P01
Anglický název: Geochemistry
Český název: Geochemie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Je neslučitelnost pro: MG431P01W
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (03.11.2011)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy geochemie, problematikou geochemických procesů ovlivňujících geologický vývoj Země a metodikou používanou při geochemickém výzkumu. Okruhy přednášek :

1. Definice geochemie,historie
2. Základy krystalochemie a termodynamiky užívané v geochemii,
3. Základy kosmochemie - meteority, sluneční soustava,celkové složení Země,
4 Geochemie jádra, pláště a kůry,
5. Geologické procesy a jejich energetické zdroje,
6. Základy izotopové geochemie a geochronologie ( metody K- Ar, Rb - Sr, U(Th) - Pb, Sm - Nd), evoluce Sr a Nd izotopů v geologickém čase,
7. Základy geochemie lehkých izotopů (H,O,C,S,N),
8. Geochemie magmatického procesu,vznik a vývoj tavenin, distribuce chemických prvků
9. Geochemické důkazy deskové tektoniky,
10. Zvětrávací reakce, geochemie sedimentárního a metamorfního procesu,
11. Evoluce hydrosféry a atmosféry, interakce voda - hornina.
12. Analytické metody používané v geochemie, interpretace geochemických dat.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (03.11.2011)

Bouška V., Jakeš P. Pačes T., Pokorný J. (eds) (1980) : Geochemie. - Academia , Praha

Brownlow A.H. (1984) : Geochemistry. - Prentice Hall

Košler J., Jelínek E., Pačesová M. (1997) : Základy izotopové geologie a geochronologie. - skripta, Karolinum, Praha

Faure G .(1998) " Principles and applications of Geochemistry. - Prentice Hall, New Jersey

White W.M. (2009) : Geochemistry. -www.geo.cornell.edu/geology/ - pdf format

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (10.11.2011)

Pro získání zápočtu zápočtový test.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (03.11.2011)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy geochemie, problematikou geochemických procesů ovlivňujících geologický vývoj Země a metodikou používanou při geochemickém výzkumu. Okruhy přednášek :

1. Definice geochemie,historie

2. Základy krystalochemie a termodynamiky užívané v geochemii,

3. Základy kosmochemie - meteority, sluneční soustava,celkové složení Země,

4 Geochemie jádra, pláště a kůry,

5. Geologické procesy a jejich energetické zdroje,

6. Základy izotopové geochemie a geochronologie ( metody K- Ar, Rb - Sr, U(Th) - Pb, Sm - Nd), evoluce Sr a Nd izotopů v geologickém čase,

7. Základy geochemie lehkých izotopů (H,O,C,S,N),

8. Geochemie magmatického procesu,vznik a vývoj tavenin, distribuce chemických prvků

9. Geochemické důkazy deskové tektoniky,

10. Zvětrávací reakce, geochemie sedimentárního a metamorfního procesu,

11. Evoluce hydrosféry a atmosféry, interakce voda - hornina.

12. Analytické metody používané v geochemie, interpretace geochemických dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK