PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Individuální výzkumný projekt II - MG431C81B
Anglický název: Individual research project II
Český název: Individuální výzkumný projekt II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (27.10.2011)
Samostatná práce studenta, který zpracovává zadané téma z geologickou problematikou rešerší literatury nebo dílčího výzkumu v rámci pracovního týmu na příslušné katedře. Její výsledky odevzdává v písemné formě (elektronické verzi garantovi předmětu, stručné shrnutí pak presentuje na semináři. Tématicky se liší od projektu zadaného v zimním semestru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (27.10.2011)

Cílem je naučit studenta metody vědecké práce v geovědních disciplinách, tj. zejména práci s literaturou, geovědními databázemi, terénními metodami výzkumu. Procvičit si formulaci a obhajobu vlastních názorů a orální presentaci.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (27.10.2011)

písemné práce na zadané téma, její orální presentace a obhajoba na předmětovém semináři

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (27.10.2011)

Cílem je naučit studenta metody vědecké práce v geovědních disciplinách, tj. zejména práci s literaturou, geovědními databázemi, terénními metodami výzkumu. Procvičit si formulaci a obhajobu vlastních názorů a orální presentaci.

Téma projektu zadává garant po dohodě s ústavy geologické sekce, které se podílí na výuce učitelských oborů. Zaměřuje se na dílčí témata, které student využije při sepisování své diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK