PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní cvičení z paleontologie (pro učitele) - MG422T53
Anglický název: Field Documentation for Paleontologists (for teachers)
Český název: Terénní cvičení z paleontologie (pro učitele)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)
Terénní cvicení z paleontologie zahrnuje exkurze na vybrané lokality staršího paleozoika (Barrandien), mladších prvohor (permokarbonské formace stredních Cech), svrchní krídy (kontinentální a morské) a podle možností i terciéru (severní Cechy). Pri návštevách profilu vybraných lokalit bude sestaven detailní litologický profil do nehož budou postupne zanášeny údaje o výskytu a frekvenci jednotlivých nálezu makroskopických fosílií a ichnotaxonu. Na záver budou podrobne vyhodnoceny biostratigrafické a paleoekologické (taxonomie) údaje.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

aktivní úcast a vypracování zadaných úkolu

Sylabus
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Forma výuky: ctyri dny terénního profilování a systematického (formou "bed by bed") sberu fosíli.

Cíl: zvládnutí detailního profilování a metod biostratigrafického a paleoekologického výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK