PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biostratigrafické metody v terénu - MG422T32
Anglický název: Application of biostratigraphical methods in the field
Český název: Biostratigrafické metody v terénu
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.06.2019)
Praktická dokumentace vybraných profilů, včetně litologické charakteristiky, proměření mocností jednotlivých vrstev a paleontologického obsahu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.06.2019)

Aktivní účaast na terénním výzkumu a dokumentaci.

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.06.2019)

Dockumentace vybraného profilu, včetně litologické charakteristiky, mocnosti jednotlivých vrstev a paleontologikého obsahu.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.06.2019)

Aktivní účast na výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK