PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tafonomie a tafonomická okna - MG422P62
Anglický název: Taphonomy and Lagerstatten
Český název: Tafonomie a tafonomická okna
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Vyučující: RNDr. Mgr. Petr Budil, Ph.D.
prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (03.04.2008)
V jednotlivých blocích budou probrány základní typy taxonomických oken od proterozoika do recentu. Důraz bude kladen
na způsoby fosilizace, paleoekologii jednotlivých organismů a metody výzkumu
Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (03.04.2008)

Bottjer, D.J., Etter, W., Hagdorn, J.W. & Tang, C.M. (2002): 1. Fossil-Lagerstätten: Jewels of the fossil record. - In: Bottjer, D.J., Etter, W., Hagdorn, J.W. & Tang, C.M. (eds.): Exceptional fossil preservation. 1-10. Columbia University Press.

Bottjer, D.J., Etter, W., Hagdorn, J.W. & Tang, C.M. (eds.): Exceptional fossil preservation. - Columbia University Press.

Butterfield, N.J. (2003): Exceptional fossil preservation and the Cambrian explosion. -Integrative and Comparative Biology, 43, 166-167.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Zkouška je ústní, důraz je kladen na pochopení procesů.

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (03.04.2008)

Detailně bude analyzován fosilní obsah následujících tafonomických oken (= lagersttäte) světového významu:

Bitter Springs, Ediacara, Doushantou, Burgess Shale, Chengjian, Kaili, Orsten, Beecher´s trilobite, Soom Shale,

Herefordshire, Hunsrück Slate, Rhynie Chert, Mazon Creek, Malý Karatau, Holzmaden Shale, Morrison Formation,

Solnhofen Limestone, Santa a Crato formations, Geiselthal, Messel, Jantar, Black smokers, asfalty, Jehol, Santana, Libanon.

Tento rozbor bude doplněn analýzou stratigrafického rozsahu v kombinaci s prostředím, jež je zachováno (suchozemské -

lesy, jezera, potoky, louky, ?; mořské - hloubka, salinita, obsah kyslíku, ?; vztahy In situ, alochtonita)

Podobně bude analyzován fosilní obsah následujících tafonomických oken výsktů mimořádného zachování v Českém

masívu:

Proterozoické stromatolity, pasecké břidlice, jinecké souvrství, klabavské a šárecké souvrství,

řevnické křemence, kosovské souvrství, kopaninské souvrství, karbon (ryby, krytolebci),

Ovčín, bělohorské souvrtví, Bechlejovice, Kučlín, Bílina, menilitové vrstvy.

Struktura jednotlivých kapitol jak budou probrány:

1. historie objevu (stav prozkoumanosti), 2. stratigrafické, faciální a tafonomické souvislosti, 3. popis a ukázky fosílií - hlavní část, 4. paleoekologie, 5. výskyty v dalších oblastech světa (případné ekvivalenty v ČM), 6. geografické rozšíření (vazba na teplotní pásma - paleogeografie, dnešní geografie), 7. kde, pokud a jak probíhá současný výzkum, 8. citace vybrané literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK