PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy palynologie - MG422P60
Anglický název: The principles of palynology
Český název: Základy palynologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (05.10.2009)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními otázkami palynologie
jako je např. metodika palynologického výzkumu; dále získají přehled o
principech taxonomické klasifikace palynologických objektů a budou
diskutovány možnosti využití výsledků palynologických analýz.
Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (24.05.2019)

Jansonius, J. a McGregor, D.C. (1996): Palynology: principles and

applications. American Association of Stratigraphic Palynologists

Foundation.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.06.2019)

zkouška je ústní, je kladen důraz na vzájemné vazby a jejich pochopení

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (05.10.2009)

1. Úvod

definice palynologie, historie, základní systematika, splitting x lamping,

aplikace palynologie - ekologie, stratigrafie, paleogeografie, sporo-pylové

diagramy

(O. Fatka, J. Dašková, E. Břízová)

2. Metodika

odběr vzorků, laboratorní zpracování vzorků, mikroskopie; charakteristika

terestrického a akvatického prostředí (typy sedimentů, význam jednotlivých

systematických skupin)

(E. Břízová, J. Dašková, O. Fatka, M. Svobodová)

3. "Ne-pylová" palynologie I.

akritarcha, dinoflagelata, chitinozoa, scolecodonta; biologický cyklus a

morfologie pylů a spor

(O. Fatka, M. Svobodová, J. Dašková)

4. "Ne-pylová" palynologie II.

řasy, houby a další (melanosklerity, rostliné zbytky...)

(E. Břízová, J. Dašková)

5. Mořské mikrofosílie archaika, proterozoika a paleozoika

(O. Fatka)

6. Terestrické mikrofosílie paleozoika

(J. Drábková)

7. Mikrofosílie mesozoika

(M .Svobodová)

8. Mikrofosílie terciéru

(J. Dašková)

9. Mikrofosílie kvartéru

(E. Břízová)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK