PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Paleoekologie - MG422P51
Anglický název: Paleoecology
Český název: Paleoekologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (18.04.2006)
V jednotlivých blocích budou probrány principy paleoekologie, interakce živé a neživé složky prostredí, adaptace organismu, studium stop fosilních organismu a jejich interpretace, populace a biocenózy, ekosystémy a paleoekologické rekonstrukce. Duraz bude kladen na tafonomii, trofické vztahy v geologické minulosti a paleoekologii vybraných sedimentárních celku CR.Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (18.05.2012)

Ager, D.V. (1963): Principles of Paleoecology: McGraw-Hill, New York, 371 p.

Boucot, A.J. (1981): Principles of Benthic Marine Paleoecology: Academic Press, New York, 463 p.

Dodd, J.R., and R.J. Stanton Jr. (1990): Paleoecology: Concepts and Applications: John Wiley and Sons, New York, 502 p.

P.J. Brenchley and D.A.T. Harper, (1997): Palaeoecology: Ecosystems, Environments, and Evolution, Stanley Thornes, Ltd., London, 230 p.

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Pek I. - Mikuláš R. (1996): Úvod do studia fosilních stop. - Práce Ces. geol. Úst. / Czech Geological Survey Special Papers, 6, 56 str. Praha.

Chlupác, I. a kol. (2002). Geologická minulost CR. 436 str. Academia.

DiMichele, W.A., Blaine C., Montañez, I.P., Falcon-Lang, H.J. (2010).Cyclic changes in Pennsylvanian paleoclimate and effects on floristic dynamics in tropical Pangaea. International Journal of Coal Geology.83, 329-344.

DiMichele, W.A., Kerp, H., Tabor, N.J., Looy, C.V., (2008). Revisiting the so-called

"Paleophytic-Mesophytic" transition in equatorial Pangea: vegetational integrity

and climatic tracking. Palaeogeography, Palaeclimatology, Palaeoecology 268,

152-163.

DiMichele, W.A., Pfefferkorn, H.W., Phillips, T.L., (1996). Persistence of Late Carboniferous

tropical vegetation during glacially driven climatic and sea-level fluctuations.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 125, 105-128.

DiMichele, W.A., Stein, W.E., Bateman, R.M., (2001). Ecological sorting during the

Paleozoic radiation of vascular plant classes. In: Allmon, W.D., Bottjer, D.J. (Eds.),

Evolutionary Paleoecology. Columbia University Press, New York, pp. 285-335.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (19.05.2012)

Požadavky: úcast na praktických cvičeních, písemný zkušební test nebo ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (18.05.2012)

1. Úvod do paleoekologie, definice a základní principy

2. Biosystémy a prostredí

3. Adaptace organismu na prostredí

4. Stopy po cinnosti organismu

5. Populace

6. Biocenózy

7. Trofické vztahy v geologické minulosti

8. Morské ekosystémy

9. Suchozemské a prechodné ekosystémy

10. Tafonomie

11. Vývoj globálního ekosystému

12. Paleoekologie vybraných sedimentárních celku CR

13. Paleoekologické rekonstrukce

Forma výuky: v zimním semestru 13 3-hodinových prednáškových bloku (v rozsahu sylabu), 13 1-hodinových praktických cvicení zamerených na praktické ukázky.

Požadavky: úcast na praktických cvičeních, písemný zkušební test nebo ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK