PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody paleontologického výzkumu - MG422P50
Anglický název: Methods of Paleontological Research
Český název: Metody paleontologického výzkumu
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)
Náplní přednášek a cvičení z metod paleontologického výzkumu je zvládnutí práce s literaturou, základy muzejní dokumentace, příprava, preparace a konzervace vzorků různého charakteru, odlévání, metod plavení a palynologické macerace, výzkumu anatomie rostlin - příprava replik, kutikulární analýza, paleoxylotomie, mikroskopování na optickém a elektronovém mikroskopu, praktické procvičení fotodokumentace mikro a makroskopických objektů a digitalizace výstupů.


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (20.04.2006)

Kulich, J. (1987) Zoopaleontologické techniky. SPN. Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (29.10.2019)

účast na praktických cvičeních + krátká písemná práce na zvolené téma

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (29.10.2019)

During several blocks, the students will be informed about the main topics and approaches pursued in the Institute of Geology and Palaeontology

- samples preparation, both micro- and macro-
- bleaching, casting and impregnation with CitoVac
- methods of levigation and palynological maceration
- cuticular analysis
- palaeoxylotomy
- light microscopy and SEM
- photo documentation of micro- a macro-objects

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK