PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Popularizace přírodovědných poznatků - MG422P43
Anglický název: Popularization of scientific knowledge
Český název: Popularizace přírodovědných poznatků
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Mgr. Věra Hroudová
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
Mgr. Štěpán Pícha
Mgr. Jan Sklenář
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (18.05.2012)
Seznámení s různými formami popularizace přírodovědných poznatků (informační leták, nauční stezka, populární článek,
přednáška, výstava)
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (02.11.2011)

Příklady populární literatury, reklamní letáky, průvodci k náučním stezkám

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (17.05.2012)

Zápočet - popularizační projekt - popularizační článek, scénar výstavy, přednáška v rozsahu 10 minut, internetové stránky a jiné dle dohody s garantem přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (18.05.2012)

Teoretická část:

(1) historie a význam popularizace vědy, popularizace vs. ?pseudopopularizace"; výběr, úprava a atraktivní prezentace dat

(2) krátké psané formy: informační leták; delší psané formy: populární článek, kniha

(3) ústní prezentace: přednáška, exkurze

(4) formy založené na panelech: výstava, naučná stezka

(5) netradiční formy popularizace: Geocatching...

Praktická část:

exkurze na moderně koncipovanou výstavu, naučnou stezku, práce s populární literaturou, prezentace a diskuse nad projekty studentů (návrh výstavy, naučné stezky, rukopis článku, přednáška)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK