PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Systematická paleontologie II - MG422P19
Anglický název: Systematic Paleontology II
Český název: Systematická paleontologie II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Neslučitelnost : MG422P19E
Je prerekvizitou pro: MG422P36
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)
V jednotlivých blocích budou probrány skupiny bezobratlých živočichů a obratlovců včetně člověka. Důraz bude kladen na systematiku, taxonomii, evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a časoprostorové rozšíření v minulosti Země. Přednášky jsou doplněné cvičeními s praktickými ukážkami fosílií.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie. - Univerzita Karlova.

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates. Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Kardong, K.V., 1995: Vertebrates.-Wm.C.Brown Publishers, Dubuque, Melbourne, Iowa, 750 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Forma výuky: v zimním i v letním semestru 13 3-hodinových přednáškových bloků (v rozsahu sylabu), 13 2-hodinových praktických cvičení praktických cvičení zaměřaných na praktické ukážky fosílií ze skupin ve výše uvedených blocích.

Požadavky: účast na praktických cvičeních, písemný zkušební test nebo ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Bude probrána morfologie, stratigrafické rozšíření, paleoekologia a možné aplikace u následujících skupin organismů:

1. Vermes

2. Mollusca

3. Arthropoda

4. Bryozoa

5. Brachiopoda

6. Echinodermata

7. Hemichordata

8. Vertebrata

9. Vývoj člověka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK