PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Paleogeografie a paleobiogeografie - MG422P14
Anglický název: Palaeogeography and palaeobiogeography
Český název: Paleogeografie a paleobiogeografie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)
Získání představy o paleogeografickém postavení a vývoji jednotlivých částí Evropy v průběhu posledních 600 milionů let,
s důrazem na regionálně-geologické jednotky Českého masívu.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

COCKS, L. R. M. 2000. The Early Palaeozoic geography of Europe. Journal of the Geological Society, London, 157, 1-10.

COCKS, L. R. M. & TORSVIK, T. H. 2002. Earth geography form 500 to 400 million years ago: a faunal and palaeomagnetic review. Journal of Geological Society, London, 159, 631-644.

COCKS, L. R. M. & TORSVIK, T. H. 2006. European geography in a global context from the Vendian to the end of the Palaeozoic. From: GEE, D. G. & STEPHENSON, R. A. (eds) 2006. European Lithosphere Dynamics. Geological Society, London, Memoirs, 32, 83-95

COCKS, L. R. M. & TORSVIK, T. H. 2011. The Palaeozoic geography of Laurentia and western Laurussia: A stable craton with mobile margins. Earth-Science Reviews, 106, 1-51.

FATKA, O. & MERGL, M. 2009. The microcontinent Perunica: status and story 15 years after conception. Geological Society, London, Special Publications, 325; 65-101

FORTEY, R. A. & COCKS, L. R. M. 2003. Palaeontological evidence bearing on global Ordovician-Silurian continental reconstructions. Earth-Science Reviews, 61, 245-307.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Zkouška je ústní, důraz je kladen na pochopení procesů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Teoretická část:

(1) Základní možnosti metodických přístupů

  • geofyzika
  • sedimentologie
  • paleontologie

(2) Změny geografie zemského povrchu

(3) Základní geografické oblasti v recentu a jejich vztah k oblastem existujícím v minulosti

(4) Geologický vývoj a postavení kontinentů (Severní a Jižní Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, Antarktida a Evropa) od svrchního proterozoika po recent

Praktická část:

Analýza postavení a diskuze o jednotlivých blocích a kontinentech nad paleogeografickými mapami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK