PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paleobotanika - MG422P07
Anglický název: Palaeobotany
Český název: Paleobotanika
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Prerekvizity : MG422P12
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (06.05.2016)
Předmět navazuje na tzv. velký systém (MG422P12 Systematická paleontologie I) a doporučuje se tak jeho
absolvování před vypsáním Paleobotaniky. V jednotlivých systematických blocích budou posluchači seznámeni s
prací paleobotaniků, kteří se dané skupině aktivně věnují.
Literatura -
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (01.06.2011)

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie I. paleobotanika, paleontologie bezobratlých. Nakladatelství Karolinum, Praha.

Němejc, F. (1959-1975): Paleobotanika I.-IV. Nakl ČSAV (1959) a Academia (1963, 1968 a 1975), Praha.

Stewart, W.N. a Rothwell, G.W. (1993): Paleobotany and the evolution of plants. Cambridge University press, Cambridge.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L. (1993): The biology and evolution of fossil plants. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (18.05.2012)

Účast na přednáškách, ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (06.05.2016)

Přednáška bude probíhat v několika samostatných blocích, které popisují rostliny od jejich výstupu na souš až po vznik a rozvoj krytosemenných rostlin:

1) Obecný rámec paleobotanické systematiky a klasifikace + počátek výstupu na souš (Sakala)

2) Plavuňovité a přesličkovité rostliny (Opluštil)

3) Kapradiny, prvosemenné a prvohorní kapraďosemenné rostliny (Pšenička)

4) Zbytek prvohorních 'nahosemenných' se zaměřením na jehličnaté rostliny (Šimůnek)

5) Mezozoické nahosemenné (zbytek kapraďosemenných, cykasy, benetity, ginkga a konifery) (J. Kvaček)

6) Kenozoické nahosemenné (Sakala)

7) Systém angiosperm obecně + mezozoické krytosemenné (J. Kvaček)

8) Kenozoické krytosemenné (Sakala)

9) Metody paleoklimatické a paleoekologické rekonstrukce (Teodoridis)

10) Závěrečné shrnuti (Sakala).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Rudolf Trnka (06.05.2016)

velmi se před zápisem doporučuje absolvování MG422P12 Systematická paleontologie I

bude probíhat jen jednou za 2 roky! (tj. v semestru 2016/2017, 2018/2019 atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK