PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z paleont. pro diplomanty - MG422DP2
Anglický název: Field Documentation for Paleontologists
Český název: Terénní cvičení z paleont. pro diplomanty
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)
Při návštěvách profilů na vybraných lokalitách různého stáří (jejich volba je závislá na specializaci převážné části diplomantů) bude sestaven detailní litologický profil do něhož budou postupně zanášeny údaje o bioturbacích, výskytu jednotlivých nálezů makroskopických fosílií a odebíraných mikropaleontologických vzorcích. Na závěr bude podrobně vyhodnoceny a prodiskutovány možnosti biostratigrafického, paleoekologického vyhodnocení a interpretace získaných údajů.
Forma výuky: tři dny terénního profilování a systematického sběru fosíli

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (19.05.2012)

zpracování dat ze třídenního terénního profilování a systematického sběru fosílií

Sylabus -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)

Cíl: zvládnutí detailního profilování a metod biostratigrafického výzkumu

Sylabus: Při návštěvách profilů na vybraných lokalitách různého stáří (jejich volba je závislá na specializaci převážné části diplomantů) bude sestaven detailní litologický profil do něhož budou postupně zanášeny údaje o bioturbacích, výskytu jednotlivých nálezů makroskopických fosílií a odebíraných mikropaleontologických vzorcích. Na závěr bude podrobně vyhodnoceny a prodiskutovány možnosti biostratigrafického, paleoekologického vyhodnocení a interpretace získaných údajů.

Forma výuky: tři dny terénního profilování a systematického sběru fosíli

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK