PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz geologického mapování - MG421T10
Anglický název: Field Training Course of Geological mapping
Český název: Kurz geologického mapování
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2802
http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/kachlik/Map%e1k_2020_M_Sk%e1la/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Mgr. Roland Nádaskay, Ph.D.
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (02.10.2023)
Cílem kurzu geologického mapování je seznámit studenty se základními metodami terénního geologického výzkumu. Kurz je zaměřen zejména na geologické mapování, jako základní a nejdůležitější komplexu terénních výzkumných metod. Během kurzu se posluchači získají praktické zkušenosti v rozlišování základních typů hornin, geneticky významných primárních textura a struktur sedimentů a vyvřelin naučí se základům analýzy duktilních a křehkých struktur v terénu. Seznámí se také s možnostmi využití geofyzikálních metod při geologickém mapování (gravimetrie, magnetometrie) a metodami dálkového průzkumu Země. Absolvent kurzu by po jeho absolvování podat syntézu geologického vývoje studované oblasti. Studenti si náklady na ubytování, stravu a dopravu hradí sami. Odhadované náklady za 16 dní činí 8 500 Kč.
Literatura -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)

Bolton T. (1989): Geological maps - their solution and interpretation. Cambridge University Press.

Groshong, R.H., 1999. 3-D structural Geology - A practical Guide to Surface and Subsurface Map interpretation. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 324 pp.

Lisle J. (1988): Geological structures and maps. Butterworth - Heinemann, Oxford.McClay, K.R., 2003. The mapping of geological structures. Chichester, Wiley, 161 pp.

Pouba, Z., 1959. Geologické mapování. Nakl. ČSAV, Praha, 523 pp.

Spencer E. W. (2001): A practical guide to the preparation and interpretation of geologic maps. Prentice Hall.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (21.02.2024)

Odevzdání čistopisu mapy, zprávy, , geologického řezu a geologické dokumentace v elektronické podobě. Kurz je plánován  na září, organizue  jej letos UGP.  

Sylabus -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)

Cílem kurzu geologického mapování je seznámit studenty se základními metodami terénního geologického výzkumu. Kurz je zaměřen zejména na geologické mapování, jako základní a nejdůležitější komplexu terénních výzkumných metod. Během kurzu se posluchači získají praktické zkušenosti v rozlišování základních typů hornin, geneticky významných primárních textura a struktur sedimentů a vyvřelin naučí se základům analýzy duktilních a křehkých struktur v terénu. Seznámí se také s možnostmi využití geofyzikálních metod při geologickém mapování (gravimetrie, magnetometrie) a metodami dálkového průzkumu Země. Absolvent kurzu by po jeho absolvování podat syntézu geologického vývoje studované oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK