PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze z historické a stratigrafické geologie - MG421T05
Anglický název: Field Trip of Historical and Stratigraphical Geology
Český název: Exkurze z historické a stratigrafické geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)
Exkurze je zaměřena na terénní demostraci některých poznatků získaných v kurzech historické a stratigrafické geologie. Podle ročního období a stavu lokalit je volena tak, aby pokryla příklady různých geologických období zastoupených v České republice. Jednotlivé dny tak obvykle zahrnují tematické ukázky spodního paleozoika, křídy a terciéru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Chlupáč, I. (1993): The geology of the Barrandian. A field trip guide. - Senckenberg-Buch 69, Waldemar Kramer, Frankfurt a. M., 163 str.

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. - 279 str. Academia. Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Účast na exkurzi, samostatné úkoly na lokalitách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Jednotlivé dny jsou věnovány různým geologickým obdobím. Vždy jeden den je věnován paleozoiku (obvykle barrandienu), jeden mesozoiku (svrchní křídě) a jeden kenozoiku (obvykle terciéru severních Čech). Každý den je navštíveno kolem 4 až 5 lokalit. Výklad zahrnuje: 1) obecnou geologickou charakteristiku daného období, 2) geologickou charakteristiku navštívené oblasti, 3) charakteristiku okolí lokality, 4) popis významných fenoménů, které lze pozorovat na lokalitě. Na každé lokalitě je pak proveden organizovaná prohlídka a sběr vzorků, na který navazuje řešení samostatného úkolu. Na závěr je provedeno vyhodnocení, určování vzorků a doplněn výklad podle zjištěných skutečností a nasbíraných vzorků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK