PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Uhelný seminář - MG421S34B
Anglický název: Coal Geology Seminar
Český název: Uhelný seminář
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 56
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421S30B
Anotace
Poslední úprava: Rudolf Trnka (26.04.2016)
Současná problematika energetických surovin a zdrojů
Literatura
Poslední úprava: Rudolf Trnka (26.04.2016)

J. Pešek et al. Geologie a ložiska svrchnopaleozoických uhlonosných pánví České republiky.- Český geologický ústav 2001

J. Pešek et al.: Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. - Česká geologická služba 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (26.04.2016)

Podmínkou pro získání zápočtu je min. dvoutřetinová účast na seminářích a prezentace vlastních poznámek, ihned po skončení každého semináře

Sylabus
Poslední úprava: Rudolf Trnka (26.04.2016)

Současná problematika energetických surovin a zdrojů

Semináře probíhají od října do dubna. Zahrnují obecnou problematiku z uhelné geologie a petrologie problematiku uhlonosných pánví. Jejich bližší program se odvíjí od dohodnutých přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK