PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy petrologie sedimentárních hornin - MG421P39
Anglický název: Principles of petrology of sedimentary rocks
Český název: Základy petrologie sedimentárních hornin
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG440P04
Garant: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MG440P04
Anotace
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (11.04.2006)
Studenti se seznámí se základní terminologií sedimentárních hornin a procesy jejich vzniku. Po absolvování kurzu budou schopni na základe studia složení hornin, struktur a textur rekonstruovat procesy, které vedly ke vzniku horniny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (22.05.2015)

Tucker, M. 1996. Sedimentary petrology. Blackwell.2001
V.Skoček: Petrologie sedimentu. skripta UK, Karolinum, 1994
Z.Kukal: Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentu. CGÚ, 1985
přednášky jsou na: http://web.natur.cuni.cz/IGP/main/staff/martinek/Petro1/
výsledky testů jsou na https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JOEs7w80EDYKRtNc0VTnT06YfzLs_r4ITve6OV0GKw/edit#gid=0

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (22.05.2012)

zápočet: poznávací test hornin

zkouška: písemný test

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (11.04.2006)

1. Úvod

Vlastnosti fluid vzhledem k erozi, transportu a sedimentaci klastik. Newtonovské kapaliny; Reynoldsovo císlo, turbulence; sub- a superkritický tok, Froudovo císlo; eroze nesoudržného granulárního sedimentu. Typy transportu ve fluidech ruzných reologií.

2. Vznik primárních sedimentárních struktur

Trakcní proud, vznik dun, cerin a relev. zvrstvení. Struktury vzniklé vlnením. Paleoproudová analýza. Gravitacní proudy a sed. struktury. Fyzikální deformacní struktury.

3. Složení klastických sedimentárních hornin: charakteristika zdroje a pánevních procesu.

Analýza provenience v základních typech klastik. Tektonické implikace. Procesy diageneze; porozita a kompakce. Fluida a cementace.

4. Karbonáty

Základní cástice, horninotvorné mikrofosílie, mineralogie karbonátu. Prostredí vzniku, karbonátové platformy a šelfy. Raná a pozdní diageneze, typy cementu.

5. Evapority, ferolity, fosfáty, silicity.

Mineralogie, procesy a prostredí vzniku.

6. Organická hmota v sedimentech a kaustobiolity.

Typy sedimentární organické hmoty, její maturace. Prostredí sedimentace cerných bridlic. Procesy prouhelnení; vznik ropy a plynu.

Cvicení jsou zamerena na makroskopickou identifikaci hornin siliciklastických, karbonátových, silicitu, ferolitu, kaustobiolitu, fosfátu a evaporitu.

Kurs navazuje na následující prednášky: Všeobecná geologie, Mineralogie. Absolvování kursu je predpokladem pro studium geologických ved ve vyšších rocnících. Ve tretím rocníku navazuje pokrocilý kurz Petrologie sedimentárních hornin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK