PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Principy a metody stratigraf. výzkumu - MG421P25
Anglický název: Principles and methods of stratigraphical researches
Český název: Principy a metody stratigraf. výzkumu
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Rudolf Trnka (15.10.2009)
Kurz se podrobně věnuje problematice stratigrafické klasifikace a nomenklatury, vymezování a aplikaci stratigrafických jednotek, principu bazálních stratotypů a zpracování běžných stratigrafických profilů. Hlavní pozornost je věnována litostratigrafickým, biostratigrafickým, chronostratigrafickým a geochronologickým jednotkám. Diskutována je event-stratigrafie a vybrané aspekty sekvenční stratigrafie, stručnější formou jsou zahrnuty také dendrochronologie, chemostratigrafie (izotopová stratigrafie) a cyklostratigrafie.
Literatura
Poslední úprava: Rudolf Trnka (15.10.2009)

Webová stránka mezinárodní stratigrafické komise: http://www.stratigraphy.org/

Je zde např aktuální statigrafická tabulka (time scale), přehled mezinárodních stratotypů (GSSP), přehled subkomisí, aktuální informace, užitečné korelační programy ke stažení a další informace

Stručná verze mezinárodního stratigrafického guidu na adrese http://www.stratigraphy.org/guide.htm

Edwards, D.E., 1984. Insights why graphic correlation (Shaw`s Metod) works.- Journal of Geology 92, 583-597. GRADSTEIN F. M., OGG J. G., SMITH A. G. a kol. (2004): A geologic Time Scale 2004. ? Cambridge University Press, 1-589. Cambridge.

Gradstein F. M., Ogg J. G., Smith A. G. et al. (2004): A geologic Time Scale 2004. ? Cambridge University Press, 1-589. Cambridge.

Chlupáč, I. and Štorch, P. (eds), 1997. Zásady české stratigrafické klasifikace (3. vydání).- Věstník Českého geologického ústavu, 72, 193-204. Praha.

Miller, F.X., 1977. The graphic correlation method in biostratigraphy. In Kauffman, E.G. and Hazel, J.E. (eds): Concepts and Methods of Biostratigraphy.- 165-186. Dowden, Hutchinson and Ross Inc., Stroudsburg.

Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I. 1985. Stratigrafická a historická geologie.- SPN Bratislava. 570 str.

Salvador, A. (ed.), 1996. International Stratigraphic Guide, 2nd. ed.- IUGS and Geological Society of America. 214 pp. Boulder, CO.

Strasser, A., Hilgen, F.J. and Heckel, P.H. 2007. Cyclostratigraphy ? concepts, definitions, and applications.- Newsletters on Stratigraphy, 42 (2006), 75-114.

Sturrock, S.J., 1996. Biostratigraphy. In Emery, D. and Myers, K.J. (eds): Sequence stratigraphy.- 89-107. Blackwell Science. Oxford, Northampton.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (19.05.2012)

písemná nebo ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Rudolf Trnka (15.10.2009)

Látka je členěna do deseti tématických okruhů:

1) Co je stratigrafie a čím se zabývá, historický vývoj, základní principy

2) Zásady stratigrafické klasifikace, mezinárodní komise, stratigrafický ?guide".

3) Litostratigrafické jednotky

4) Biostratigrafické jednotky

5) Chronostratigrafické jednotky

6) Geochronologie a geochronologické jednotky

7) Event-stratigrafie

8) Sekvenční stratigrafie a jednotky vymezené diskordancemi

9) Další metody stratigrafického výzkumu (magnetostratigrafie, chemostratigrafie, cyklostratigrafie atp.)

10) Zpracování profilu pro stratigrafické účely, odběr vzorků

Kurz poskytuje rozšiřující a doplňující informace k přednáškám z historické a stratigrafické geologie, sedimentární geologie a paleontologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK