PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Příčiny a následky klimatických jevů v kvartéru - MG421P15
Anglický název: Causes and consequences of climatic fenomena in Quarternary
Český název: Příčiny a následky klimatických jevů v kvartéru
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Dr. Jaroslav Kadlec
Anotace
Poslední úprava: KADLEC7 (17.01.2012)
Kurz navazuje na přednášku Geologie kvartéru a je určen hlavně pro studenty magisterského a doktorandského studia.
V průběhu kurzu se posluchači detailně seznámí s metodami, které lze použít pro studium kvartérního paleoprostředí. Budou představeny metody geochemické, geofyzikální, sedimentologické, paleontologické a datovací, pomocí nichž lze porozumět proxy záznamům uloženým v kvartérních kontinentálních i mořských sedimentech.
Literatura
Poslední úprava: KADLEC7 (17.01.2012)

Bradley R.S. (1999): Paleoclimatology. Reconstructing Climate of the Quaternary. - 2nd Ed., Academic Press, 613p.

Rapp D. (2009): Ice Ages and Interglacials. Measurements, Interpretations and Models. - Springer, 263p.

Ehlers J. (1996): Quaternary and Glacial Geology. - Wiley and Sons, 578p.

French H.M. (2007): The Periglacial Environment. - Wiley and Sons, 458p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KADLEC7 (11.01.2012)

Splnění předmětu: zkouška formou písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: KADLEC7 (17.01.2012)

1. Klima v historii Země

2. Příčiny klimatických změn v kvartéru

3. Druhy proxy dat, metody datování proxy záznamů

4. Záznam klimatu v kontinentálních sedimentech I.

(ledová jádra, ledovcové sedimenty a periglaciální jevy, eolické sedimenty)

5. Záznam klimatu v kontinentálních sedimentech II.

(říční sedimenty, jezerní sedimenty, jeskynní sedimenty)

6. Záznam klimatu v mořských sedimentech

7. Biologické doklady klimatických změn

8. Klima v průběhu posledního klimatického cyklu (interglaciál-glaciál)

9. Klima pozdního glaciálu a holocénu

10. Vliv klimatu na vývoj člověka, vliv člověka na vývoj klimatu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK