PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Univerzita 3. věku - hydrologie - MG420U3V4
Anglický název: University for middle life
Český název: Univerzita 3. věku - hydrologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 2/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (28.04.2021)
Univerzita 3. věku
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (28.04.2021)

Elektronické prezentace přednášek a další materiály poskytnuté studentům během výuky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (28.04.2021)

Úspěšné absolvování předmětu určeného pro Univerzitu 3.věku je podmíněno dostatečnou a aktivní účastí na přednáškách. Získané znalosti jsou ověřeny online testem.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (28.04.2021)

Univerzita 3. věku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK