PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dynamická Země: vybrané otázky z moderní geologie - MG420P05
Anglický název: Dynamic Earth: outstanding issues of modern geology
Český název: Dynamická Země: vybrané otázky z moderní geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2322
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Prerekvizity : MG421P00
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (21.01.2019)
Během svého vývoje za posledních 4,5 miliardy let prošla planeta Země řadou dramatických změn, které se promítají do současné podoby zemského povrchu, oceánů a biosféry. Moderní geologie se snaží porozumět těmto dynamickým změnám a pochopit příčiny geologických procesů, které je způsobují. Teprve v relativně nedávné době však umožnily pokročilé analytické metody, datování hornin pomocí radioaktivních izotopů a syntézy velkých souborů geologických dat sestavit detailnější obraz fyzikálních a chemických procesů v zemském nitru. V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí přístupnou formou právě s těmito nejnovějšími poznatky moderní geologie a jeho absolvováním by měli získat zcela nový pohled na vzájemně propojené geologické procesy ve velkém měřítku. Kurz je rozšířením předmětu Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země) a je vhodný zejména pro studenty prvního až třetího ročníku bakalářského studia s hlubším zájmem o geologii a vědy o Zemi.        
Cíl předmětu
Poslední úprava: Rudolf Trnka (22.06.2017)

Hlavním cílem předmětu je hlubší diskuse nad vybranými tématy, pro kterou není v běžných přednáškách dostatečný prostor. Velká pozornost bude věnována otázkám, které v současné době hýbou vědeckou komunitou a jsou často předmětem vědeckých sporů a debat.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (02.01.2019)

Condie, K. (1997): Plate tectonics and crustal evolution, 4th edition. Elsevier, 282 pp.
Condie, K. (2005): Earth as an evolving planetary system. Elsevier, 447 pp.
Eriksson, P.G., Altermann, W., Nelson, D.R., Mueller, W.U., Catuneanu, O. (2004): The Precambrian Earth: tempos and events. Elsevier, 941 pp.
Kearey, P., Klepeis, K.A., Vine, F.J. (2009): Global tectonics, 3rd edition. Wiley, 482 pp.
Zahraniční vědecké časopisy, zejména Earth-Science Reviews, Earth and Planetary Science Letters, Geology, Gondwana Research, International Geology Review, Lithos, Precambrian Research, Tectonics

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (02.01.2019)

Písemný test

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (02.01.2019)

(1) Tektonika rané Země: od magmatického oceánu k počátkům pohybů litosférických desek
(2) Ofiolitové komplexy: po stopách mořského dna na kontinentální kůře
(3) Velké magmatické provincie: obraz pohybů v zemském plášti
(4) Rozpad kontinentů: od riftových údolí k hyperextenzi kontinentálních okrajů
(5) Extrémní pohyby: zanořování kůry do pláště a exhumace vysokotlakých hornin
(6) Laterální růst kontinentální kůry: akreční orogény, terány a melanže
(7) Tok tepla v orogenních pásmech: magmatické oblouky, granity a tavení zemské kůry
(8) Magmatické krby a supervulkány: příčiny a následky sopečných erupcí
(9) Cyklus superkontinentů: propojení geologických procesů a vývoje klimatu a biosféry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK