PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do geoinformatiky (ne PřF) - MDPSGG011C
Anglický název: Basics of Geoinformatics
Český název: Úvod do geoinformatiky (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)
Předmětem výuky je zdokonalení v práci na PC, zaměřené na řešení úloh a problémů z geografie a kartografie.
MS Excel - složitější výpočty v tabulkách. Seznamy a jejich třídění. Příprava databáze pro další použití. Další úpravy grafů.
Vkládání objektů Microsoft Map a omezené možnosti znázorňování.
Seznámení s programem ArcViewGIS - dokumenty projektu a jejich úprava, zobrazení dat podle atributů, tvorba tematické vizualizace, práce s tabulkou tématu, spojení a propojení tabulek, analyzování prostorových vztahů.

Studijní literatura:

- Hlavenka Jiří: MS Windows NT 4.0 Worstation CZ Uživatelská příručka. Computer Press. Praha, 1998.

- Brož Milan - Brožová Petra: MS Excel 97 CZ Podrobná příručka. Computer Press. Praha, 1998.

- manuály k počítačovým programům firmy Microsoft,

- manuály k programu ArcViewGIS firmy ESRI, on-line help.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Studijní literatura:

  • Hlavenka Jiří: MS Windows NT 4.0 Worstation CZ Uživatelská příručka. Computer Press. Praha, 1998.

  • Brož Milan - Brožová Petra: MS Excel 97 CZ Podrobná příručka. Computer Press. Praha, 1998.

  • manuály k počítačovým programům firmy Microsoft,

  • manuály k programu ArcViewGIS firmy ESRI, on-line help.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

O čem je informace v geografii. Zdroje informací: měření, pozorování - mapy, čísla. Definice a význam geografické informace, použití ve výzkumu, ve správě prostředí, v plánování a ve výstavbě.

Přednosti a zápory digitálních dat. Postavení počítačů ve shromažďování, manipulace a práci s daty.

Principy a druhy počítačů. HW, SW, funkce výpočetního systému. Algoritmus. Co je to počítačová úloha, její vstupy a výstupy. Operační systém a aplikační software. Vizualizace datových hodnot na obrazovce/tisk na papír. Vytváření geometrických tvarů. Digitální kartografický produkt.

Distribuce dat. Pojem server a klient. Webové stránky, ftp protokol.

Praktická cvičení:

Psaní textů v editoru MS Word, psaní rovnic v MS Equation, výpočty a pořádání dat v tabulkovém procesoru MS Excel - složitější výpočty v tabulkách. Seznamy a jejich třídění. Tvorba a úpravy grafů. Vkládání objektů Microsoft Map a možnosti znázorňování.

Seznámení s programy Map Info aj.

Seznámení s programem ArcViewGIS - dokumenty projektu a jejich úprava, zobrazení dat podle atributů, tvorba tematické vizualizace, práce s tabulkou tématu, spojení a propojení tabulek, analyzování prostorových vztahů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK