PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie pro učitele II - MDPSBI108C
Anglický název: Repetitorium Biology for Teachers II
Český název: Repetitorium biologie pro učitele II
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:36/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.
Anotace
Tento předmět volně navazuje na předchozí část „Repetitorium biologie pro učitele I“. V rámci předmětu bude
postupně zopakováno učivo hlavních oborů biologie potřebné pro složení Závěrečné zkoušky z didaktiky biologie
se zřetelem k současně platnému RVP pro základní školy a gymnázia a aktuálnímu stavu poznání. Důraz bude
kladen především na učivo, které obvykle činí žákům problémy.

Přehled probíraných témat:
• Anatomie a fyziologie rostlin – 4 vyučovací hodiny
• Fyziologie živočichů a člověka – 4 vyučovací hodiny
• Systém a fylogeneze heterotrofních protist - 4 vyučovací hodiny
• Systém a fylogeneze bezcévných rostlin – 6 vyučovacích hodin
• Systém a fylogeneze cévnatých rostlin – 6 vyučovacích hodin
• Systém a fylogeneze bezobratlých živočichů – 6 vyučovacích hodin
• Systém a fylogeneze strunatců – 6 vyučovacích hodin

Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (17.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK