Vybrané kapitoly ze sociálně-ekonomické geografie Asie - MDPS063
Anglický název: Selected Chapters of Socioeconomic Geography of Asia
Český název: Vybrané kapitoly ze sociálně-ekonomické geografie Asie
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:24/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P233
Garant: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (03.12.2014)
Hodnocení sociálně ekonomického vývoje a regionální diferenciace vybraných, hospodářsky nejvýznamnějších zemí v rámci makroregionů Asie (Blízký východ, Indiscký subkontinent, Jihovýchodní Asie, Východní Asie). Komparace rozdílného vývoje na příkladě surovinově bohatých zemí (Saúdská Arábie), zaostalých zemí (Indický subkontinent), nově industrializovaných zemí (Čína, Indonésie a další země JV Asie) a vyspělých zemí (Japonsko). Srovnání vývoje a hodnocení souvislostí strukturálních změn a hospodářské vyspělosti/zaostalosti uvedených zemí. Charakteristika regionální diferenciace a vývoje (proměn) regionálních struktur jednotlivých makroregionů a vybraných zemí.

Základní literatura:
ABBASI, Bushra Afzal (2008): Geography of South Asia: As Whole Region. Sang-e-Meel Publications.
HUSAIN, Majid (2013): Geography of India. McGraw Hill Education. 5th Edition. 832 s.
KOVÁŘ, J. (1999): Asie dynamický kontinent, Hlavní faktory a ohniska růstu, Karolinum
LINGE, G.,J.,R. and FORBES, D.,K. (1990): China´s spatial economy, Oxford University Press
SKOKAN, L. (20006): Asie. Sociogeografický přehled. Praha, 152 s.
STEWART, Dona, J. (2013): The Middle East Today Political, Geographical and Cultural Perspectives, 2nd edition, Routledge.
VEECK, Gregory, PANNELL, Clifton W., SMITH Christopher J. (2011): China´s Geography: Globalization and Dynamics of Political, Economic, and Social Change.Rowan & Littlefield Publishers.
WEIGHTMAN, Barbara A. (2011): Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia. Wiley, 3rd edition
The Europe World Yearbook
Statesman´s Yearbook
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (03.12.2014)

Z340P23 Vybrané kapitoly ze sociálně ekonomické a regionální geografie Asie

Ročník volitelný semestr zimní i letní 30 hodin / semestr

RNDr. Jiří Tomeš

Pracoviště č. 340
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Volitelná přednáška. Obsah:
1. Úvod
- postavení Asie v rámci světa, celosvětové dělby práce 
- regionalizace Asie
2. Blízký východ I
- postavení, význam Blízkého východu ve světové ekonomice, demografická a sociálně
ekonomická charakteristika, pracovní migrace; rozdíly mezi státy;
- Turecko - regionální diferenciace, protiklady hospodářského a kulturního vývoje;
- vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie;
3. Blízký východ II
- geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu;
- soupeři o hegemonii v regionu Írán a Saúdská Arábie, specifický případ Iráku;
4. Blízký východ III
- nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu: Kuvajt, Katar, Bahrajn, SAE, Omán,
Jordánsko, Jemen;
5. Indický subkontinent I
- postavení (význam) Indického subkontinentu v Asii a ve světě, historie, národnostní a
náboženská struktura, hospodářské problémy Indie;
6. Indický subkontinent II - Indie
- regionální struktury Indie; srovnání, rozdíly, specializace indických států;
7. Indický subkontinent III
- vybrané problémy hospodářského vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka;
8. Jihovýchodní Asie I
- země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie;
specifika sociálně ekonomického vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie,
Thajsko, Filipíny;
- regionální diferenciace a vývoj Indonésie;
9. Jihovýchodní Asie II
- srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu:
Malajsie, Singapur, Brunej kontra Vietnam, Kambodža, Laos
- vybrané aspekty hospodářského vývoje nových tygrů;
10. Východní Asie I
- Čína I. - regionální vývoj Číny v posledních 20 letech, geografické a regionální aspekty
hospodářské transformace;
11. Východní Asie II
- Čína II. - vybrané aspekty populačního a hospodářského vývoje země; regionální diferenciace a struktury země
12. Japonsko  
- vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje,
- regionální diferenciace Japonska;
13. Korea (Jižní Korea)
- vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje;
- specifika korejské cesty k prosperitě a její geografické souvislosti;

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast a seminární práce na vybrané téma věnované
určité oblasti či zemi.
Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, ústní zkouška na téma regionální
diferenciace Asie, výborná znalost regionální problematiky významnějšího asijského státu
podle vlastního výběru.

Studijní literatura
Základní:
ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie,
Austrálie a Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě.
Doporučená:
CHAPMAN, G.P., BAKER, K.M. (eds) (1992): The Changing Geography of Asia.
Routledge.