PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Počítače a internet v chemii - MDPS035
Anglický název: Computer and Internet in Chemical Education
Český název: Počítače a internet v chemii
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1467
Garant: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Výuka je zaměřena na práci s moderní informační technikou, na využití počítačů a internetu v práci učitele chemie. Přednáška i prakticky zaměřené cvičení jsou určeny pro studenty navazujícího studia učitelských kombinací s chemií. Cílem kurzu je naučit se pracovat s volně dostupnými programy využitelnými v chemickém vzdělávání, s chemickými databázemi volně dostupnými na internetu a také efektivně využívat moderní prezentační techniku. Kurs je veden formou kombinace frontální výuky a vlastního praktického cvičení na počítači v poměru zhruba 1:2.
Literatura -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
  • ChemSketch Tutorial (pro verzi 10.0 také v češtině)
  • ChemSketch Reference Manual
  • ChemSketch User's Guide (pro verzi 5.0 také v češtině)
  • chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
  • web.natur.cuni.cz/~vacmar/PC_a_Internet_v_chemii_I
  • Zotero quick start guide + tutorial

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na cvičení. Vlastní zkouška je kombinovaná a skládá se z písemné části (průběžný a závěrečný praktický test) a ústní zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

ACD Labs ChemSketch - základy, mod draw a structure, 3D Viewer, pokročilé funkce, spolupráce s MS Office a databázemi

Vizualizace molekul - orbitaly, malé molekuly a biomolekuly, Discovery Studio Visualizer

Chemické databáze - malých molekul a léčiv, biomolekul, proteinová databanka, VSEPR

Výuková a prezentační technika - dataprojektory, vizualizéry, interaktivní tabule, stereoskopie - principy funkce, důležité parametry, využití v chemickém vzdělávání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK