PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktika biochemie - MDPS030
Anglický název: Didactics of biochemistry
Český název: Didaktika biochemie
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 10/6 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Milada Teplá, Ph.D. (10.10.2017)
Didaktika biochemie
Forma předmětu: přednáška a seminář
Vyučující: Doc.RNDr. Helena Klímová, CSc.
Předmět je zaměřen na procvičování a prohlubování středoškolské biochemie: sacharidy, lipidy, bílkoviny a a jejich metabolismus. Důraz je kladen na vztahy mezi organickou chemií, obecnou chemií a biochemickými procesy.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Milada Teplá, Ph.D. (10.10.2017)

Voet, D., Voetová, J.G.: Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1995

Vodrážka, Z.: Biochemie. Scientia, Praha 1998

Stryer, L.: Biochemistry. W.H. Freeman and Company, San Francisco 1975

McKee, T., McKee ,J.R.: Biochemistry. The McGRAW-Hill Companies, Inc.

Sofrová, D. akol.: Biochemie. Karolinum, Praha 1999

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Milada Teplá, Ph.D. (10.10.2017)

Didaktika biochemie

Forma předmětu: seminář

Vyučující: Doc.RNDr. Helena Klímová, CSc.

Předmět je zaměřen na procvičování a prohlubování středoškolské biochemie: sacharidy, lipidy, bílkoviny a a jejich metabolismus. Důraz je kladen na vztahy mezi organickou chemií, obecnou chemií a biochemickými procesy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK