PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktika obecné chemie - MDPS027
Anglický název: Didactics of general chemistry
Český název: Didaktika obecné chemie
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 8/8 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Výuka předmětu je realizována jako tříhodinový blok přednášky a cvičení. Každé téma je v rámci přednášky obecně charakterizováno a pak konkretizováno s využitím tabulek, grafů, schémat a ukázek prakticky používaných materiálů - vzdělávacích standardů a programů, učebních osnov a učebních plánů chemie, našich i zahraničních učebnic, různých materiálů a pomůcek pro výuku obecné chemie. V rámci cvičení pak mají studenti možnost s danými materiály a pomůckami pracovat a řešit zadané úkoly, které odrážely potřeby skutečné pedagogické praxe. Své závěry, názory a připravené výstupy prezentují a obhajují v diskusi před ostatními kolegy.

Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Čtrnáctová, H.: Učební úlohy v chemii. Karolinum, Praha 1998.

Čipera, J.: Rozpravy o didaktice chemie I. Karolinum, Praha 2000.

Čipera, J.: Rozpravy o didaktice chemie II. Karolinum, Praha 2001.

Katolog požadavků ke společné části maturitní zkoušky z chemie. MŠMT ČR, Praha 2000.

Sbírka úloh ke společné části maturitní zkoušky z chemie. Tauris, Praha 2001.

Standardy vzdělávání pro gymnázia a střední odborné školy. MŠMT ČR, Praha 1996 - 2000.

Učebnice, pracovní sešity a sbírky úloh z chemie pro gymnázia a střední odborné školy.

Sylabus -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Historie a současnost výuky chemie v ČR a v zahraničí

Základní pedagogické dokumenty pro výuku chemie

Výuka obecné chemie na středních školách

Učivo obecné chemie v učebnicích chemie

Výběr a uspořádání učiva obecné chemie

Rozdílné úrovně osvojení učiva obecné chemie na střední škole

Metody a formy výuky obecné chemie

Prostředky pro výuku obecné chemie

Použití didaktické techniky ve výuce obecné chemie

Učební úlohy - tvorba a použití ve výuce obecné chemie

Metody hodnocení a klasifikace ve výuce obecné chemie

Teorie a praxe výuky obecné chemie - hodnocení pedagogické praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK