PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus ve školní praxi I - MDPS025
Anglický název: Observation and Experiment in the School Practice I
Český název: Pozorování a pokus ve školní praxi I
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/36 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
Předmět seznamuje s možnostmi zařazení badatelsky orientovaných pozorování a pokusů do různých organizačních forem výuky přírodopisu a biologie. Nezaměřuje se pouze na laboratorní cvičení, ale také na aktivity realizované s žáky ZŠ a SŠ v terénu a různých mimoškolních zařízeních. Dále nabízí možnosti pro samostatnou experimentální činnost žáků uskutečňovanou v rámci projektů. Součástí předmětu je také příprava vlastních námětů a jejich prezentace formou mikrovyučovaní.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
  • pravidelná docházka (lze tolerovat bez závažného důvodu jednu nepřítomnost ve cvičeních)
  • komplexní zpracování přípravy pro badatelsky orientované dvouhodinové praktické cvičení na úroveň gymnázia
  • prezentace cvičení formou mikrovyučování
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK