PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus suborganismální I (ne PřF) - MDPS023C
Anglický název: Observation and Experiment SubOrganism I
Český název: Pozorování a pokus suborganismální I (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/24 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (02.07.2014)
Předmět "Pozorování a pokus suborganismální I" nabízí studentům praktická laboratorní cvičení vhodná pro zařazení do výuku přírodopisu a biologie na ZŠ i SŠ. Po absolvování předmětu získají studenti sadu názorných námětů biologických úloh, které budou moci sami využít při své další praxi na základních a středních školách. Jednotlivá cvičení jsou koncipována ve spolupráci KUDBi s odbornými katedrami biologické sekce, nabídnou tak studentům učitelství vhled do problematiky jednotlivých cvičení jak po odborné stránce, tak i didaktické stránce.
Součástí cvičení bude i metodika (představení vlastní úlohu, upozornění na možná úskalí související s praxí základních a středních škol a návrh možného zařazení v rámci vzdělávacího oboru přírodopis/biologie); v praktické části studenti cvičení sami absolvují, čímž získají konkrétní zkušenost s danou úlohou. Studenti samostantě nebo ve dvojicích připraví a odučí "mikrovyučování". Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia učitelství a studentům mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti.
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Janderová B., Zikánová B. Náměty pro laboratorní cvičení z biologie (1) - mikrobiologie (1.část). Biologie, Chemie, Zeměpis, 9/00, 66-69.
Pavelková J., Zikánová B. Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganismů (2). Biologie, Chemie, Zeměpis, 13/04, 122-126.
Roubalíková L. Hygiena dutiny ústní I., 2007, Praktické lékárenství, 1:38
Roubalíková L. Hygiena dutiny ústní II., 2007, Medicína pro praxi, 4:177-179
Ondrej V, Dvorák P. Bioinformatics: A History of Evolution ‚In Silico´. J. Biol. Educ. 2012; 46 (4):252-259.

Offner, S., and Pohlman, R.F. Visualizing Proteins & Their Evolution. Am. Biol. Teach. 2010; 72, 373-376.


http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.expasy.ch/prosite/
http://www.attotron.com/cybertory/analysis/seqMassager.htm
http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Požadavky pro udělení zápočtu:

Maximálně jedna absence

Vypracování a prezentace (formou mikrovyučování) vlastního návrhu na praktické cvičení z biologie podle vzoru a vložení materiálů (pro žáky i pro učitele) k tomuto návrhu na Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Antibakteriální účinky zubní pasty - vyučující dr. Blanka Zikánová: Studenti se seznámí s jednotlivými složkami zubní pasty a jejich účinky. Porovnají účinnost různých druhů zubních past co do zabíjení bakterií a to na kultuře Bacillus subtilis (kterou lze snadno získat).

Příprava preparátů různých živočišných tkání a trvalé preparáty lidských buněk - Studenti porovnají jednotlivé druhy lidských tkání. Nabarví si a pozorují lidské buňky těchto tkání narostlé v buněčné kultuře. Shrnou klady, využití a rizika pěstování buněčných kultur. Studenti si zafixují a obarví své vlastní epiteliální buňky, které snadno získají bukálním stěrem - vyučující dr. Vanda Janštová

Izolace DNA z ovoce: Jednoduchá a efenktní izolace DNA pomocí snadno dostupných chemikálií. Studenti na konci praktika získají vysráženou DNA - vyučující dr. Martin Kuthan

Bionformatika - k čemu jsou nám sekvence a jak je můžeme využít ve výuce (příklad) - vyučující dr. Vanda Janštová

Barvení mitotických chromozomů cibule - vyučující dr. Jan Mourek

2 x Forenzní antropologie (otisky prstů, skládání kostry, krev – luminiscence, krevní skupiny) - vyučující dr. Vanda Janštová a Bc. Tomáš Pinkr

2 x mikrovyučování studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK