PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus organismální II - MDPS022
Anglický název: Observations and Experiments on Organismal Level II
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/36 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 39
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C28
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
Zaměření tohoto předmětu je obdobné jako v případě Pozorování a pokus organismální I, liší se však konkrétní náplň jednotlivých cvičení.
V rámci tohoto předmětu se posluchači seznámí s méně známými a atraktivními náměty na praktická cvičení, které lze zařadit do výuky přírodopisu/biologie na základní a střední škole. Cvičení jsou zaměřena především na pozorování a pokusy s biologickými objekty na úrovni celého organismu, ať už živého nebo usmrceného a fixovaného. Na cvičení spolupracují odborné katedry biologické sekce, podílejí se především na inovaci a rozšíření spektra běžně využívaných námětů. Praktikum bude vždy členěno do dvou částí- metodická část (jak se na dané praktikum ve škole připravit, kdy ho zařadit apod.) a praktická část, kdy studenti sami cvičení absolvují, aby poznali přesný metodický postup, objevili možná úskalí apod. Ke každému cvičení vyučující připravili pracovní list s podrobnými pokyny pro učitele, který je posluchačům k dispozici.
Na závěr semestru studenti prezentují vlastní návrhy didaktické pomůcky s využitím přírodnin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Cíl předmětu je obdobný jako v případe Pozorování a pokus organismální I. Snažíme se ukázat studentům - budoucím učitelům základních a středních škol, že praktická výuka biologie může být velmi pestrá a zajímavá. Řadu zajímavých pokusů lze snadno ve školách, které mají omezené laboratorní vybavení. Není třeba se omezovat na tradiční úlohy ze školních učebnic. Chtěli bychom v budoucích učitelích především probudit kreatitivu a odvahu zařazovat do výuky nové úlohy a pokud možno vytvářet i úlohy vlastní.

Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.

Buchar J. a kol, 1993: Práce ze zoologie. UK, Praha.

Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha

Hanel L., Lišková E., 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. UK v Praze-Pedagogická fakulta, Praha.

Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.

Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha.

Posluchačům kurzu jsou k dispozici návody k jednotlivým úlohám a pracovní listy pro žáky v aplikaci Moodle:

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=721

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na praktických cvičeních (povolena maximálně 1 absence). Na závěr semestru musí každý student prezentovat vlastní námět na didaktickou pomůcku s využitím přírodnin.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Náměty jednotlivých praktických cviření (průběžně se obměňují):

1. Rostlinné chlupy - M. Srba

2. Pohyby rostlin - D. Bartáková

3.+ 4. Provoz vodního ekosystému (dlouhodobý pokus v akváriích) - M. Černý

5. Etologická pozorování ryb (bojovnice pestrá) - A. Exnerová

6. Využití sovích vývržků ve výuce - J. Mourek

7. Metody přípravy trvalých preparátů - použití různých typů médií - J. Mourek

8. Principy a předcházení svalových dysbalancí (včetně ukázek relaxačního cvičení) - J. Žurmanová

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na praktických cvičeních (povolena maximálně 1 absence). Na závěr semestru musí každý student prezentovat vlastní námět na didaktickou pomůcku s využitím přírodnin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK