PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie podle RVP G III (ne PřF) - MDPS020C
Anglický název: Recapitulation of biology according to FEP G III
Český název: Repetitorium biologie podle RVP G III (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky
biologie se zřetelem k současně platnému RVP.
Konkrétní náplní kurzu bude opakování protistologie a fyziologie anatomie a morfologie živočichů včetně člověka.
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Předmět má také svůj profil na portálu Moodle. Heslo bude studentům zapsaným na předmět sděleno na začátku semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Během semestru se bude psát test z probírané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Zkouška je ústní

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Přednáška začne lekcemi z protistologie (I. Čepička), bude pokračovat zoologií, živočišnou fyziologií (J. Žurmanová) a anatomií. Podrobný sylabus bude zveřejněn začátkem semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK