PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie podle RVP G II (ne PřF) - MDPS019C
Anglický název: Recapitulation of biology according to FEP G II
Český název: Repetitorium biologie podle RVP G II (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://Organizace kurzu - RNDr. Alena Morávková, Ph.D.
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazeno učivo: rostliny (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika), houby (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika) a ekologie (základní pojmy, biosféra, ekosystémy, ochrana ŽP).
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Během semestru se bude psát test z probrané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Zkouška je ústní

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

V průběhu předmětu budou probrány houby (O. Koukol), fyziologie a anatomie rostlin (J. Albrechtová) a systematika rostlin (F. Kolář) a dále základy ekologie (M. Černý). Podrobný sylabus bude zveřejněn na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK