PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie podle RVP G I - MDPS018
Anglický název: Recapitulation of biology according to FEP G I
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:48/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180P22
Garant: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Záměnnost : MB180P22
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazena: obecná biologie (vznik a vývoj života, buněčná a molekulární biologie), genetika (základy dědičnosti, genetika populací, genetika člověka), viry, bakterie(u všech skupin stavba a funkce).
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Předmět má také svůj profil na portálu Moodle. Heslo bude studentům zapsaným na předmět sděleno na začátku semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (22.11.2016)

Během semestru se bude psát test z probrané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Zkouška je ústní

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

V předmětu je probírána buněčná biologie (A. Morávková) a genetika (O.Rothová). Osnova předmětu sleduje RVP G, rozsah odpovídá minimálním znalostem středoškolského pedagoga.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK