PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Závěrečný projekt doplňkového studia k získání pedagogické způsobilosti biologie - MDPS014
Anglický název: Closing project
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 --- [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: závěrečná práce CŽV
Garant: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
Obhajoba závěrečné práce je jednou ze součástí zakončení mimořádného studia ke získání pedagogické způsobilosti.
Stejně jako ostatní absolventské práce, má i závěrečná práce svého školitele. Doporučujeme studentům vyhledat školitele a vytyčit téma a směr práce již v prním ročníku mimořádného studa.
Pravidla pro sepsání této práce jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/mimoradne-studium
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Oborná literatura v závislosti na tématu práce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (22.10.2014)

Zápočet je udělován za aktivní řešení a konzultace závěrečného projektu na základě doporučení školitele a za prezentaci postupu práce před plénem katedry v určeném termínu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK